นายสมัคร มูลประการ

นายสมัคร มูลประการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 วันที่ 1 – 12 เมษายน พ.ศ.2563 มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำหน้ากากป้องกันฝอยละอองที่ครอบทั้งใบหน้า (Face Shield)...

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/4 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/5...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/4 รายชื่อนักเรียนชั้น...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/4 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/5...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/4 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/5  ...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/4 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/5...

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

http://web.suwannarat.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/6FAC0344-07FE-4C82-B3EC-F856D6078BD4.jpeg