โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 เพื่อร่วมแรงร่วมใจขยายผลการทำความดีสู่สังคม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด 19 โดยทางโรงเรียนได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียน ถุงวิชา ประกอบด้วย สื่อสาระความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 165 ชุด และถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยว จำนวน 165 ชุด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิพระเกียรติบ้านแกน้อย อ.เชียงดาว
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (เบญจมะ 1) อ.เวียงแหง
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม (สาขาบำรุงที่ 107) อ.เชียงดาว
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อ.แม่อาย
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี อ.นันทบุรี
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชาแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ อ.อมก๋อย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อกำหนดการจัดการเรียนการสอน การเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 , การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนที่คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง , การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีนายธนกร อุดมพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19
วันที่ 1 – 12 เมษายน พ.ศ.2563
มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
จัดทำหน้ากากป้องกันฝอยละอองที่ครอบทั้งใบหน้า (Face Shield)
เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด 19
มอบให้กับคณะบุคลากรทางการแพทย์ของ
รพ.สันกำแพง, รพ.สันป่าตอง, รพ.นครพิงค์, รพ.หางดง, รพ.สารภี

 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กล่าวต้อนรับ และในโอกาสนี้ นายไพโรจน์
เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.4 นายวรากุล ตุ่นเครือ นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ นายธนกร อุดมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะครูนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
   
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<คลิกที่นี่>>>>
รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมการแข่งขันทางวิชาการพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมะ”และเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทยั้งหวีด อำเภอสันป่าตอง

    

    

เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ กองทุนหมู่บ้านต้นกอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่