ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยหัวหน้างาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดร้องสร้าน อำเภอสันป่าตอง

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยผอ.สมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางจุไร ภาโนชิตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ท่าน ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียนสองภาษา (MEP) จำนวน 3 ท่าน

 

ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙

ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอสันป่าตอง คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลสันป่าตอง และชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบล (ศปก.ตำบล) ทีมงานอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล รพสต. กำนันตำบลยุหว่า พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 เพื่อร่วมแรงร่วมใจขยายผลการทำความดีสู่สังคม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด 19 โดยทางโรงเรียนได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาสำหรับโรงเรียน ถุงวิชา ประกอบด้วย สื่อสาระความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 165 ชุด และถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยว จำนวน 165 ชุด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิพระเกียรติบ้านแกน้อย อ.เชียงดาว
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (เบญจมะ 1) อ.เวียงแหง
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ.แม่แตง
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม (สาขาบำรุงที่ 107) อ.เชียงดาว
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อ.แม่อาย
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี อ.นันทบุรี
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชาแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ อ.อมก๋อย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อกำหนดการจัดการเรียนการสอน การเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 , การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนที่คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง , การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีนายธนกร อุดมพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้