เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ กองทุนหมู่บ้านต้นกอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งานวันเด็กประจำปี 2562

งานวันเด็กประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ หัวหน้างานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมกรรมวันเด็กประจำปี 2562 กับทางเทศบาลตำบลสันป่าตอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมของคุณครูไทยและคุณครูต่างชาติมากมายอาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี โยนลูกปิงปองลงแก้ว ปิดตาดีดมะนาว และนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานวันเด็กครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ต้อนรับคุณครูวรารมณ์ สมมุติ

ต้อนรับคุณครูวรารมณ์ สมมุติ

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) หัวหน้างานและคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูวรารมณ์ สมมุติ ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมทองจำนงค์

Big Cleaning Day 2019

Big Cleaning Day 2019

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) หัวหน้างานและคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day “วันทำความสะอาดใหญ่” ภายในบริเวณโรงเรียน

ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี 2562

ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมหัวหน้างานจัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์

สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง2562

สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมตัวแทนชมรมรถเดือน สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ด้วยดีมาตลอด