การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กล่าวต้อนรับ และในโอกาสนี้ นายไพโรจน์
เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.4 นายวรากุล ตุ่นเครือ นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ นายธนกร อุดมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะครูนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
   
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<คลิกที่นี่>>>>
รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมการแข่งขันทางวิชาการพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมะ”และเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทยั้งหวีด อำเภอสันป่าตอง

    

    

เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ พร้อมตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้ารับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ กองทุนหมู่บ้านต้นกอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งานวันเด็กประจำปี 2562

งานวันเด็กประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผอ.สมัคร มูลประการ หัวหน้างานพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมกรรมวันเด็กประจำปี 2562 กับทางเทศบาลตำบลสันป่าตอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมของคุณครูไทยและคุณครูต่างชาติมากมายอาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี โยนลูกปิงปองลงแก้ว ปิดตาดีดมะนาว และนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานวันเด็กครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ต้อนรับคุณครูวรารมณ์ สมมุติ

ต้อนรับคุณครูวรารมณ์ สมมุติ

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) หัวหน้างานและคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูวรารมณ์ สมมุติ ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมทองจำนงค์

Big Cleaning Day 2019

Big Cleaning Day 2019

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) หัวหน้างานและคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day “วันทำความสะอาดใหญ่” ภายในบริเวณโรงเรียน