ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ นางสาวบุญสิตา คำมา นางสาววารุณี ธินวล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เนื่องในโอกาสการมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ณ ห้องประชุมทองจำนงค์

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ระดับ 5 รักษาต้นแบบ

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ระดับ 5 รักษาต้นแบบ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ระดับ 5 รักษาต้นแบบ โดยมีนายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านพระครูสุตภัทรกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดร้องสร้าน ผู้นำชุมชุน หมู่ 10 และ หมู่14 พร้อมตัวแทนชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมกัน จำนวน 1 จบ

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยหัวหน้างาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดร้องสร้าน อำเภอสันป่าตอง

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยผอ.สมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น ให้การต้อนรับ นางจุไร ภาโนชิตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ท่าน ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียนสองภาษา (MEP) จำนวน 3 ท่าน

 

ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙

ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอสันป่าตอง คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลสันป่าตอง และชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบล (ศปก.ตำบล) ทีมงานอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล รพสต. กำนันตำบลยุหว่า พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)