โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ขอให้ผู้ปกครองมารับตามเวลาที่กำหนด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-ป.3
เวลา 13.00น.-16.00 น. นักเรียนชั้น ป.4-ป.6

***หมายเหตุ ชุดนักเรียนและชุดพละนักเรียนที่ยังไม่ได้วัดตัว ให้มาวัดตัวได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

***ส่วนชุดพื้นเมืองมารับได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/1

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/3

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/4

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/5

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/1

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/3

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/4

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/5

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/1

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/3

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/4

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/5

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/1

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/3

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/4

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/5