โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอน อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รับสมัครครูผู้สอน อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ติดต่อยื่นใบสมัคร ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2563 โทร 053 311705

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

 

 

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์)

<<<<ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์>>>>

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกปฐมวัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ขอให้ผู้ปกครองมารับตามเวลาที่กำหนด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-ป.3
เวลา 13.00น.-16.00 น. นักเรียนชั้น ป.4-ป.6

***หมายเหตุ ชุดนักเรียนและชุดพละนักเรียนที่ยังไม่ได้วัดตัว ให้มาวัดตัวได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

***ส่วนชุดพื้นเมืองมารับได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/1

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/2

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/3

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/4

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/5