โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท จำนวน    2    อัตรา

<<<ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์>>>

สมัครออนไลน์ <<<คลิกที่นี่>>>

***หมายเหตุผู้สมัครออนไลน์ต้องลงชื่อเข้าใช้ E-Mail ก่อนถึงจะสามารถแนบไฟล์เอกสารที่สมัครสอบได้

 

 

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

<<<ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง>>>

 

 

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) เปิดรับสมัครจองที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) เปิดรับสมัครจองที่เรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครชั้น อนุบาล 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 053-311705 , 062-1589838
***ให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครจองที่เรียนอย่างละ 2 ชุด (ยกเว้นหนังสือรับรอง 1 ชุด)***

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูผู้สอน อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รับสมัครครูผู้สอน อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ติดต่อยื่นใบสมัคร ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2563 โทร 053 311705

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

 

 

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์)

<<<<ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์>>>>

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกปฐมวัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน