ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่อง    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP 
<<< รายละเอียดคลิกที่นี่ >>>

กำหนดการสอบปฏิบัติการสอนครูครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

กำหนดการสอบปฏิบัติการสอนครูครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

<<< คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >>>

ช่องทางสำหรับส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว และ แผนการสอน สำหรับการรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP

ช่องทางสำหรับส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว และ แผนการสอน สำหรับการรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP
<< คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อมูล >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นป.1 ห้องเรียน EP และ ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นป.1 ห้องเรียน English Program (EP) ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.30 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00-15.00 น.

ประกาศผลการประเมิน : วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการประเมิน : วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว : วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการประเมิน : วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว : วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564