ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท ( -เก้าพันบาทถ้วน- )

                    – สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ        จำนวน    1    อัตรา

                     – สาขาวิชาเอกปฐมวัย             จำนวน    1    อัตรา

<<<<ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง>>>>

สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Mmjc2JtzoNbWVz4L7

หมายเหตุ*** ให้ผู้ที่จะสมัครออนไลน์ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยใช้ G-Mail ก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูล

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ( -หกพันบาทถ้วน-)

<<<ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง>>>

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องขยายเวลาเสนอยื่นซองประมูลขายของในโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประจำปี 2563

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง    ขยายเวลาเสนอยื่นซองประมูลขายของในโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประจำปี 2563

<<<ประกาศขยายเวลาเสนอยื่นซองประมูลขายในโรงเรียน>>>

 

 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่องรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้นอนุบาล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

<รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กล่าวต้อนรับ และในโอกาสนี้ นายไพโรจน์
เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.4 นายวรากุล ตุ่นเครือ นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ นายธนกร อุดมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะครูนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
   
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<คลิกที่นี่>>>>