โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประกาศรับสมัครจองที่เรียน (เพิ่มเติม) โดยรับเพิ่มในชั้น

– ชั้นอนุบาลรับ 24 คน

– ชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ  รับ 5 คน

– ชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP รับ 24 คน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563