โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกาศผลการประเมินนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นอนุบาล 2  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

ระดับชั้นอนุบาล 3 <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน MEP) <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>