โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประเมินความพร้อม ในระดับชั้นอนุบาล 2  ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประเมินความพร้อม ในระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประเมินความพร้อม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียน MEP) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประเมินความพร้อม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564