โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ท่าน ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียนสองภาษา (MEP) จำนวน 3 ท่าน