โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอสันป่าตอง คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลสันป่าตอง และชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบล (ศปก.ตำบล) ทีมงานอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาล รพสต. กำนันตำบลยุหว่า พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงโควิด ๑๙ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)