โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์  (คณิตคิดสร้างสรรค์)

<<<<ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์>>>>