โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ขอให้ผู้ปกครองมารับตามเวลาที่กำหนด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-ป.3
เวลา 13.00น.-16.00 น. นักเรียนชั้น ป.4-ป.6

***หมายเหตุ ชุดนักเรียนและชุดพละนักเรียนที่ยังไม่ได้วัดตัว ให้มาวัดตัวได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

***ส่วนชุดพื้นเมืองมารับได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563