ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่องรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้นอนุบาล รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

<รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>