รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมการแข่งขันทางวิชาการพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมะ”และเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทยั้งหวีด อำเภอสันป่าตอง