การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กล่าวต้อนรับ และในโอกาสนี้ นายไพโรจน์
เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.ชม.4 นายวรากุล ตุ่นเครือ นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ นายธนกร อุดมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะครูนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
   
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<คลิกที่นี่>>>>