ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>