ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1tud_x7K1OXseOz3QgLKT1F6NCbZIVbWf