ประกาศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียน ชั้นอนุบาล2 และอนุบาล3 ปีการศึกษา 2562 รอบที่2 ตามไฟล์ที่แนบนี้ https://drive.google.com/open?id=1TzrLthCMXRUl8t2FBorR2tOPEZJxut1g