วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) หัวหน้างานและคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูวรารมณ์ สมมุติ ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมทองจำนงค์