วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนสัตว์เชียงใหม่