ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.บรรณรักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียน   1  ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท ( เก้าพันบาทถ้วน)

2.แม่บ้านทำความสะอาด                 1  ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000   บาท ( หกพันบาทถ้วน )

รายละเอียดคลิกที่นี่ <<<ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน>>>