ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานที่เพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 – 12.00น.

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องMEP)
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 1 ประเมิน ณ
ห้องป.1/1 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษา 1
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 2 ประเมิน ณ
ห้องป.1/2 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษา 1
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 3 ประเมิน ณ
ห้องป.2/2 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษา 1
– ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ประเมิน ณ
ห้องวิชาการ อาคารสุวรรณราษฎร์ 98
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ)
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 1 ประเมิน ณ
ห้องป.1/3 ชั้น 2 อาคารสุวรรณรัฐ
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 2 ประเมิน ณ
ห้องป.1/4 ชั้น 2 อาคารสุวรรณรัฐ
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ห้องที่ 3 ประเมิน ณ
ห้องป.1/5 ชั้น 2 อาคารสุวรรณรัฐ
3. ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3
– นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับประเมิน ประเมิน ณ ห้องอนุบาล
ชั้น 1 อาคารสุวรรณรัฐ

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อตามลิงค์ คลิกที่นี่