โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมหัวหน้างานจัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์