ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

จำนวน ชาย 10   คน หญิง 48  คน รวมทั้งหมด 58  คน