นายสมัคร มูลประการ

นายสมัคร มูลประการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง...

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะและสวดสรภัญญะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนร่วมการแข่งขันทางวิชาการพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมะ”และเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกปฐมวัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับชุดนักเรียน และชุดพละ ขอให้ผู้ปกครองมารับตามเวลาที่กำหนด วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น.-12.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2-ป.3 เวลา 13.00น.-16.00 น. นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ***หมายเหตุ...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/4 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/5...

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/2 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/3 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/4 รายชื่อนักเรียนชั้น...

Download

วิดีโอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณ เมื่อคุณคลิก วิดีโอออนไลน์  คุณจะสามารถวางโค้ดฝังตัวสำหรับวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มได้...

http://web.suwannarat.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/6FAC0344-07FE-4C82-B3EC-F856D6078BD4.jpeg