ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่องประกาศผู้ชนะ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
ณ ห้องธุรการโรงเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-311705 , 0621589838

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>