โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อกำหนดการจัดการเรียนการสอน การเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 , การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนที่คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง , การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีนายธนกร อุดมพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้