วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสมัคร มูลประการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมตัวแทนชมรมรถเดือน สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ด้วยดีมาตลอด