ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanpatong Suwannarat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสันป่าตอง
ตำบล :
  ยุหว่า
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053311705
โทรสาร :
  053311094
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-ประถมศึกษา
E-Mail :
 suwannarat.swr@gmail.com
Website :
http://www.suwannarat.ac.th/